Актуальні рекомендації БАСФ щодо зернових культур - Агролига

Озима пшениця, озимий ячмінь

Контроль хвороб

Сівба озимих зернових у різні строки та нестабільні погодні умови під час відновлення весняної вегетації внесли значні корективи у ріст і розвиток рослин. Посіви озимої пшениці і ячменю перебувають у досить широкому діапазоні фенологічних фаз: від стадії 3 вузлів (3 вузол знаходиться на віддалі більше 2 см від

2 вузла, ВВСН 33) до початок колосіння (ВВСН 51-53). Основна маса посівів озимої пшениці знаходиться у фазі появи – повного виходу (стадія появи язичка) прапорцевого листка (ВВСН 37-39). Стан їх задовільний.

В поточному році на долю посівів озимих колосових культур випала ціла низка випробувань: раннє відновлення весняної вегетації, пізні весняні заморозки, відсутність опадів та пониження температури під час закладки елементів колосу, а також висока конкуренція з боку бур’янів, хвороб і шкідників. Все це у поєднанні досить негативно позначилося на продуктивності посівів. Однак комплексне ви користання гербіцидів, фунгіцидів та інсектицидів у період кінець кущення — початок виходу в трубку (ВВСН 25-30) дозволило певною мірою покращити ситуацію, однак не вирішило проблеми в цілому. Зокрема нестабільний температурний режим на час внесення пестицидів призвів до погіршення поглинання діючих речовин, що скоротило період захисної дії препаратів та знизило їх ефективність. Найбільш відчутно це позначилося на роботі фунгіцидів. Тому на даний час у посівах озимих зернових культур можна спостерігати повтор

не поширення борошнистої роси, септоріозу, сітчастої плямистості, а з підвищенням середньодобових температур до +15оС і вище розпочали прогресувати бура іржа і піренофороз (жовта плямистість).

Для ефективного контролю наведених вище хвороб у посівах озимих пшениці і ячменю слід застосовувати фунгіцид АБАКУС, з нормою витрати 1,25-1,75 л/га. АБАКУС забезпечує ефективний контроль септоріозу

листя і колосу, бурої листкової іржі, піренофо розу, сітчастої плямистості, тощо. Оптимальною фазою внесення даного

продукту є поява прапорцевого листка (ВВСН 37-39). Саме у цей період всі листки є сформовані і внесення фунгіциду АБАКУС дозволяє максимально захистити площу асиміляційної поверхні від

ураження хворобами, а отже забезпечити  найдовшу тривалість і найвищу ефективність фотосинтезу. За таких умов ми отримуємо високий рівень урожайності посівів з високою якістю зерна.

Ще одним аргументом на користь використання фунгіциду АБАКУС є те, що крім ефективного контролю хвороб, він забезпечує отримання фізіологічних ефектів AgCelence®, які полягають у:

  • підвищенні стійкості рослин до стресових погодних умов (посуха, тепловий удар, заморозки);
  • уповільненні старіння рослин завдяки зменшенню синтезу етилену;
  • підвищенні нітрогеназної активності посівів: швидке перетворення мінерального азоту ґрунту у азот органічних сполук (амінокислоти, білки, тощо) рослини;
  • ефективному використанні вуглецю, азоту, вологи;
  • збільшенні рівня урожайності, покращенні якісних показників і посівних кондицій зерна.

У разі значного поширення у посівах озимих зернових культур борошнистої роси доцільно використовувати бакову суміш фунгіцидів АБАКУС  і ФЛЕКСІТІ, з нормою витрати 1,25-1,75 л/га і 0,15-0,2 л/га відповідно. ФЛЕКСІТІ ефективно контролює збудника борошнистої роси і ламкості стебел на будь-якому етапі їх розвитку: від зараження до спороутворення.

Не чекайте на появу візуальних симптомів хвороб на листі культури. Застосовуйте фунгіциди профілактично, коли шкода ще не завдана. Не дайте можливості збудникам хвороб уразити здорові рослини!

 

Боротьба зі шкідниками

Не менш важливим завданням у період появи прапорцевого листка є захист посівів від пошкодження шкідниками. Вже сьогодні у посівах озимих колосових культур завдають шкоди синя і червоногруда п’явиці, цикадки, злакові попелиці, пильщики, з’являється клоп шкідлива черепашка, а також слід очікувати на масовий вихід з місць зимівлі пшеничного трипса.

У боротьбі з наведеними вище шкідниками прекрасно себе зарекомендували інсектициди

БІ-58 НОВИЙ з нормою витрати 1,5 л/га, або ФАСТАК, 0,15 л/га. У період нестабільних температур (характерно для поточного року), як показує багаторічний досвід більшості виробничників, беззаперечну ефективність забезпечує бакова суміш препаратів БІ-58 НОВИЙ та ФАСТАК з нормами витрати 0,8-1,0 л/га та 0,15 л/га відповідно. При використанні такої композиції Ви отримуєте синергічний ефект від поєднання

препаратів, швидку дію та тривалий захисний період, ефективність обробки в широкому діапазоні температур, уникнення резистентності у шкідників.

Пам’ятайте, несвоєчасне внесення інсектицидів, збільшує ймовірність отримати зерно низької якості!!!

Останнім часом, у сільськогосподарських товаровиробників високою популярністю користується використання у посівах зернових колосових культур регуляторів росту, які дозволяють уникнути полягання рослин у високопродуктивних посівах за високих норм внесення азотних добрив і зменшити виробничі витрати та втрати зерна при збиранні врожаю.

У фазі виходу в трубку (ВВСН 32-39) на посівах озимих пшениці і ячменю рекомендовано

використовувати морфорегулятор Терпал з нормою витрати 1,0-1,5 л/га, який дозволяє не тільки зменшити довжину верхнього міжвузля і зміцнити основу колосу, а й сприяє кращому забезпеченню поживними речовинами та водою прапорцевого листка і відтоку пластичних речовин до колоса, що в подальшому підвищує рівень урожайності.

При виборі норми витрати регулятору росту враховуйте сортові особливості, культуру-попередника, погодні умови, температурний режим та використану Вами норму азотних добрив!

Не рекомендується застосовувати Терпал на ослаблених і ушкоджених посухою посівах при наявності дефіциту вологи в ґрунті

 

Комплексний захист посівів від хвороб, бур’янів, шкідників та застосування регуляторів росту дозволить отримати здорові посіви з високим потенціалом врожайності.

 

Інформацю взято з офіційного сайту БАСФ