Система защиты сои - Агролига

Aвтор: Бублык Л.И., Васечко Г.И.

Вирощування сої за інтенсивною технологією передбачає застосування профілактичних і агротехнічних заходів та пестицидів проти шкідників, хвороб і бур’янів.

Агротехнічні та профілактичні заходи. Розмішуючи сою у сівозміні, слід враховувати її слабку конкурентноздатність до бур’янів. Кращими попередниками сої, при поверненні ЇЇ на попереднє поле через 3—4 роки, є озимі (пшениця, ячмінь), ярі колосові, кукурудза, картопля, цукрові буряки. Не можна сіяти ЇЇ після соняшнику, зернобобових, суданської й багаторічних бобових трав, які мають спільних шкідників та збудників хвороб. Уникати розміщення сої ближче 500—700 м від лісосмуг з білою акацією, що забезпечує зниження пошкодженості бобів акацієвою вогнівкою у 6—7 разів. В умовах півдня України доцільно вирощувати стійкі проти акацієвої вогнівки сорти.

Після стерньових попередників поле 2—3 рази обробляють дисковим знаряддям з подальшою оранкою плугами з передплужниками на глибину 22—25 см, а після цукрових буряків та кукурудзи — на глибину 27—30 см, що обмежує чисельність шкідників і пригнічує збудників хвороб.

Поля, які дуже засмічені багаторічними коренепаростковими бур’янами, обприскують гербіцидом 2,4-Д (5—6 л/га), а проти одно-і багаторічних злакових та двосім’ядольних бур’янів використовують глісол, 36%-й в.р. (4—8 л/га).

Мінеральні добрива (N60P60) вносять восени під оранку. Сівба від каліброваного, не пігментованого насіння сприяє зниженню ураженості рослин вірусними хворобами, підвищує їх конкурентоспроможність проти бур’янів.

Проти кореневих гнилей, пероноспорозу, плісеневих грибів, білої та сірої гнилей насіння протруюють бенлатом, 50%-й з.п.; фундазолом, 5056-й з.п. — 3 кг/т зерна, 3—4 кг/т — проти аскохітозу, фузаріозу, бактеріозу. Витрата води для протруювання 5—10 л/т зерна.

На легких грунтах насіння сої перед висівом обробляють молібдатом амонію., натрію, Із вмістом 30—35% молібдену (40—50 г препарату на гектарну норму зерна), що підвищує стійкість рослин проти грибних і бактеріальних хвороб у 1,5—4 рази.

У день сівби насіння обробляють ризоторфіном (200—300 г на гектарну норму зерна), що знижує розвиток пероноспорозу на 7— 15%.

Навесні, перед висівом сої, проти однорічних злакових та деяких двосім’ядольних вносять одночасно з передпосівною культивацією: стомп, 33%-й к.е. (З— -6 л/га); дуал, 96% -й к.е. (1,6—2,6); трофі, 90%-й к.е. (1,5—2), і трофі-супер, 76,8%-й к.е. (2—2,5); пенітран, 33%-й к.е. (3—6); трефлан, 24%-й к.е. (5—6); харнес, 81,5%-й к.е. (1,5-3 л/га).

Важливим є сівба в оптимальні строки та загортання насіння на глибину 3—4 см, що прискорює його проростання і знижує ураження сходів бактеріальними хворобами та пошкодження ґрунтовими шкідниками.

Пізні посіви сильніше уражуються хворобами. Широкорядні посіви менше пошкоджуються дротяниками, ніж суцільні.

У зоні зрошення не слід проводити поливи відразу після сівби до з’явлення сходів, щоб уникнути утворення кірки, яка призводить до зрідженості посівів, підвищення ураження сходів грибними і бактеріальними хворобами.

Якщо не застосовувати гербіциди перед сівбою, то проти однорічних двосім’ядольних бур’янів вносять гезагард, 50%-й з.п. (3—5 кг/га).

У системі захисту сої від шкідників, хвороб та бур’янів важливим є після сходове боронування, міжрядні обробітки і підтримування оптимального режиму зрошення.

Проти однорічних двосім’ядольних бур’янів у фазі 1—3 справжніх листків сої застосовують базагран, 48%-й в.р. (1,5—3 л/га), і базагран-Новий, 48% -й в.р. (1,5—3 л/га), а у фазі 2—4 справжніх листків культури — блазер 2С, 24%-й в.р.к. (1,5—2,5 л/га), у ранні фази розвитку бур’янів (при їх висоті 5—8 см). Проти багато- і однорічних злакових бур’янів у фазі 4—5 справжніх листків сої проводять обприскування фюзіладом, 25%-й к.е. (4 л/га), або фюзіладом-супер, 12,5%-й к.е. (4 л/га).

При вологозарядкових поливах і досягненні вологості грунту у межах 75—80% ПВ у шарі грунту 0—70 см загибель гусені І лялечок акацієвої вогнівки становить 60—100%.

Хімічні заходи Проти акацієвої вогнівки другого та третього поколінь на сої використовують у період початку відродження гусені: золон (фозалон) 35%-й к.е. (2,5—3 л/га); БІ-58 новий, 40%-й к.е, (2 л/га); шерпу, 2,5%-й к.е. (0,32 л/га). Наземні обробки проводять з інтервалом 7—12 днів.

Проти павутинного кліща — БІ-58 новий, 40%-й к.е. (і л/га); фозалон (золон), 35%-й к.е. (2—2,5 л/га); карате, 5%-й к.е. (0,4 л/га); маврік 2Ф, 25%-й к.е, (0,5 л/га); омайт, 30%-й к.е. (З кг/га); омайт, 57%-й к.е. (1 ,5 л/га); сірку молоту, порошок (20—30 кг/га). За період вегетації -— до двох обприскувань.

Проти паросткової мухи у фазі сходів використовують БІ-58 новий, 40%-й к.е. (1 л/га).

Проти тютюнового трипса у період формування першої-другої пари трійчастих листків застосовують: БІ-58 новий, 40%-йк.е. (1 л/га); золон, 35%-й к.е. (2 л/га); шерпу, 2596-й к.е. (0,64—0,8 л/га).

Проти листогризучих шкідників (гусінь совок, п’ядунів, лучного метелика та інших, жуків бульбочкових довгоносиків): БІ-58 новий, 40%-Й к.е. (1 л/га); золон, 35%-й к.е. (2,5 л/га); арріво, 25%-й к.е. (0,32 л/га); шерпу, 25%-й к.е. (0,31 л/га).

Проти клопів застосовують такі препарати: БІ-58 новий, 40%-й к.е. (1 л/га); золон, 35%-й к.е. (2—2,5 л/га). Норми витрати робочої рідини при наземних обприскуваннях — 200—300 л/га.

При з’явленні на листках перших ознак аскохітозу, пероноспорозу, церкоспорозу, антракнозу і бактеріозу сої посіви обприскують бордоською рідиною (4 кг/га за мідним купоросом). Витрати робочої рідини при наземних обробках — 300—400 л/га.