Озимий ріпак - Агролига

Актуальні рекомендації щодо ріпаку озимого

Інформація та рекомендації даного повідомлення є актуальними та поширюються на всі регіони України.

Ріпак озимий. Сівба.

За останні три роки в Україні спостерігалося різке зменшення площ посіву ріпаку озимого, причиною якого є відсутність опадів в літньо-осінній період та недостатні запаси продуктивної вологи в ґрунті для отримання вирівняних та дружніх сходів. У зв’язку з цим сільськогосподарські товаровиробники, досить часто з метою зменшення ризиків, обмежують площі посіву цієї високорентабельної культури. Поточний рік не є виключенням і перед аграріями стоїть нелегкий вибір: сіяти чи не сіяти ріпак озимий і якщо сіяти – то коли?

Традиційно ріпак озимий рекомендують висівати в ІІІ декаді серпня — І декаді вересня, тоді рослини встигають сформувати добре розвинуту розетку з 6-8 листків, мають оптимальні розміри кореневої шийки і нагромаджують достатню кількість поживних речовин, в першу чергу цукрів, необхідних для нормальної перезимівлі. Проте, як показує практика, в цей період зазвичай відсутні опади, а верхній шар ґрунту після його обробітку є пересушеним і насіння висіяне на глибину 2-3 см дає нерівномірні сходи або взагалі не проростає. В подальшому строкатість у появі сходів погіршує перезимівлю ріпаку та створює цілу низку проблем з внесення гербіцидів та морфорегуляторів. Щоб уникнути такої ситуації, сівбу ріпаку доцільно проводити в більш ранні строки (І-ІІ декада серпня), коли в ґрунті є ще достатні запаси продуктивної вологи (біля 20 мм в 20 см шарі), які залишилися після збирання попередника або сформувалися внаслідок випадання опадів. Проте слід пам’ятати, що ранні строки сівби хоча і дають можливість висіяти насіння ріпаку озимого в вологий ґрунт і забезпечити швидкі та рівномірні сходи, однак це збільшує ризик переростання рослин, що також негативно впливає на перезимівлю. Тому за ранніх строків сівби у посівах ріпаку обов’язковим є застосування в осінній період регулятора росту з фунгіцидними властивостями Карамба Турбо з нормою витрати 0,7-1,4 л/га або фунгіциду з рістрегулюючим ефектом Карамба, 0,75-1,25 л/га. Проте ці препарати будуть використанні значно пізніше, у фазі 4-6 справжніх листків культури, а от від сівби до появи сходів культури і в подальшому, ми маємо подбати про захист посівів від бур’янів і шкідників.

Актуальні рекомендації щодо ріпаку озимого

Для знищення однорічних злакових і дводольних бур’янів у посівах ріпаку озимого добре себе зарекомендували гербіциди: Бутізан 400 і Бутізан Стар з нормою витрати 1,75- 2,5 л/га. Їх перевагою є досить широкий спектр дії та тривалий період застосування: обприскування ґрунту до сівби, після сівби або по 2-м справжнім листкам у культури (ВВСН 00-12), а бур’яни перебувають на початкових стадіях розвитку.

На посівах з високим рівнем засміченості злаковими бур’янами та за наявності падалиці озимих зернових культур доцільно вносити покращений грамініцид Арамо 45 з нормою витрати 1,2-2,3 л/га. Оптимальним строком внесення Арамо® 45 для боротьби з однорічними злаковими бур’янами та падалицею злакових культур є стадія їх активного росту від 3-х листочків до кінця кущення (норма витрати 1,2- 1,7 л/га), а з багаторічними злаковими бур’янами – їх висота 10-15 см (норма витрати 2,3 л/га).

Хочемо звернути увагу аграріїв на виробничу систему для ріпаку Clearfild, яка передбачає використання післясходового гербіциду з широким спектром дії Нопасаран і висівання стійких до нього гібридів ріпаку, які отримані традиційними методами селекції. Перевагою цієї системи є те, що одноразове внесення гербіциду Нопасаран з нормою витрати 1,0-1,5 л/га + ПАР Метолат 1,0-1,5 л/га у фазі 1- 3 пара справжніх листків у культури (бур’яни на початкових стадіях розвитку: сім’ядолі – у дводольних, 1-4 листки – у злакових) дає можливість повноцінно контролювати однорічні злакові та дводольні бур’яни, в тому числі проблемні: редьку дику, гірчицю білу і звичайну, види лободи, а також падалицю злакових культур. Гербіцид ефективно контролює бур’яни як в осінній, так і весняний період вегетації ріпаку.

В осінній період з появою сходів ріпаку активізуються його шкідники: хрестоцвіті блішки, гусениці підгризаючих совок, капустяного і ріпакового білана, личинки ріпакового пильщика. Як наслідок пошкоджені ними сходи відстають у рості і розвитку та випадають протягом осінньо-зимового періоду.

Актуальні рекомендації щодо ріпаку озимого

Для захисту посівів ріпаку озимого в осінній період при досягненні шкідниками економічного порогу шкодочинності, доцільно застосовувати синтетичний піретроїд з контактно-шлунковою дією Фастак з нормою витрати 0,1-0,15 л/га.

Завдяки діючій речовині альфациперметрин інсектицид Фастак на відмінну від системних продуктів ефективно контролює чисельність шкідників при невисоких плюсових температурах.