Застосування гербіцидів у боротьбі з бур'янами у посівах сільськогосподарських культур - Агролига

Сміттєві рослини польових культур, поряд із шкідниками та хворобами, можуть значно знижувати врожай. За даними фахівців із захисту рослин втрати сільськогосподарської продукції від шкідливих організмів щороку становлять 35-50%, серед яких значну частку становлять втрати від бур’янів.

Бур’яни є конкурентами культурних рослин за основні фактори життя – поживні речовини та вологу.

Сміттєві рослини мають більш розвинену кореневу систему і швидкі темпи зростання, споживаючи при цьому з грунту величезну кількість мінеральних речовин. Крім того, вони споживають вологу в 1,5-2 рази інтенсивніше, ніж культурні рослини, на формування 1 кг сухої речовини бур’ян витрачається понад 500 л води.

 Все це призводить до затримки зростання культурних рослин і, зрештою, зниження врожаю від 15 до 50% .

При високому рівні засміченості помітно знижуються якісні показники сільськогосподарської продукції, у зернових зменшується вміст білка, клейковини та ін.

З появою високоефективних та малонебезпечних препаратів, останніми роками значно розширилися площі із застосуванням хімічного способу боротьби з бур’янами за допомогою гербіцидів, який став невід’ємною ланкою у системі загального землеробства.

Шкідливість бур’янів визначається не тільки їх великою кількістю та складом, але й чутливістю до них культурних рослин залежно від фази зростання та розвитку.

Фази найбільшої чутливості до наявності бур’янів називають критичними фазами зростання культур по відношенню до бур’янів, і визначаються вони конкурентними взаємовідносинами, які змінюються на протягом вегетації.

Критичні періоди взаємовідносин приурочені до ранніх періодів їх зростання і розвитку. І чим раніше проводяться заходи щодо ліквідації бур’янів, тим вони є ефективнішими.

  • Однак бур’яни не знижують урожай зернових при появі їх у другій половині вегетації;
  • урожай кукурудзи теж не знижується, якщо бур’яни з’являються через 3…4 тижні після посіву;
  • у ярих зернових чутливість до бур’янів починає проявлятися через 1,5…2 тижні після посіву.

В умовах інтенсифікації землеробства ці періоди зменшуються, і чутливість культур до бур’янів посилюється вже у початкові періоди зростання та розвитку.

Таким чином, боротьбу з бур’янами необхідно проводити до критичних періодів взаємовідносин між культурою та бур’янами, це забезпечить максимальний ефект прополювання, виражений у величині збільшення врожаю і рентабельності заходів, що проводяться.

Дотримання термінів прополювання — найбільш раціональний спосіб підвищення ефективності енергозберігаючих та інтенсивних технологій обробітку сільськогосподарських культур, вирощування яких можливе лише на чистих від бур’янів полів.