Змінено процедуру видачі примусової ліцензії на використання сорту рослин - Агролига

Кабмін передав Мінагрополітики видавати примусові ліцензії на використання сорту рослин.

Відповідно до акта, Держветфітослужбу замінено на Мінагрополітики. Відтепер саме міністерство видаватиме примусові ліцензії на використання сорту рослин.

За видачу примусової ліцензії сплачується державне мито.

Мінагрополітики може видати на строк до 4 років (у межах строку дії патенту) примусову ліцензію визначеній ним особі з мотивів надзвичайної суспільної необхідності та за умови воєнного чи надзвичайного стану з виплатою відповідної компенсації власнику патенту.

При цьому Мінагрополітики може вимагати від власника патенту надати на прийнятних фінансових умовах у розпорядження ліцензіата матеріал для розмноження сорту рослин в обсягах, достатніх для належного здійснення прав, наданих примусовою ліцензією.

Примусова ліцензія може бути тільки невиключною, з визначенням обсягу, використання сорту рослин, строку дії дозволу, розміру та порядку виплати винагороди власнику патенту.

Видача Мінагрополітики примусової ліцензії може бути оскаржена до суду.

Якщо після 3 років від дати державної реєстрації чи від дати, коли використання сорту рослин було припинено, сорт рослин в Україні не використовується або використовується у незначних обсягах і будь-яка особа звертається до власника патенту з пропозицією укладення ліцензійного договору, а власник патенту без поважних причин відмовляє, така особа може звернутися до суду з позовною заявою про видачу їй примусової ліцензії на використання сорту рослин.

Якщо власник патенту не доведе, що факт невикористання сорту рослин чи відмова у видачі ним ліцензії зумовлені поважними причинами, а особа-позивач доведе, що вона у фінансовому і в усіх інших відношеннях у змозі компетентно та ефективно здійснювати права, надані ліцензією, то примусову ліцензію може бути надано за рішенням суду на строк до 4 років.

Примусова ліцензія на використання сорту дає право особі, яка її отримує, використовувати сорт без дозволу власника патенту.