Вплив фосфору на рослини - Агролига

Фосфор у ґрунті – важливий макроелемент, необхідний для живлення рослин.

Він бере участь у метаболічних процесах, таких як фотосинтез, передача енергії, синтез та розщеплення вуглеводів.

Він входить до складу як мінеральних (5–15%), так і органічних (85–90%) сполук, що у рослинах. Найбільш біологічно важливі фосфоровмісні сполуки – це нуклеїнові кислоти (ДНК і РНК), нуклеотиди, нуклеопротеїди, фосфоліпіди, ферменти, вітаміни, фітин та ін.

Фосфор бере участь у більшості обмінних процесів рослин та  міститься у ґрунті у складі органічних сполук та мінералів. Тим не менш, кількість легко доступного фосфору дуже мала порівняно із загальною кількістю фосфору у ґрунті. Тому у багатьох випадках слід застосовувати фосфорні добрива, щоб задовольнити потреби сільськогосподарських культур.

Фосфор сприяє:

·         економічному витрачанню вологи рослинами;
·         підвищенню посухостійкості;
·         поліпшенню вуглеводного обміну, що сприяє підвищенню цукристості буряків та крохмалистості картоплі;
·         збільшенню  вмісту цукрів у вузлах кущення озимих культур та тканинах багаторічних трав, що підвищує морозостійкість та зимостійкість;
·         стійкості до вилягання хлібних злаків;
·         стійкості до хвороб;
·         процесам запліднення квітів, утворення зав’язей, формування та дозрівання плодів

Рослини акумулюють сонячну енергію в процесі фотосинтезу, і енергію, що виділяється при диханні, окисленні органічних речовин. Енергія АТФ витрачається на синтез вуглеводів, білків, жирів та інших органічних речовин. Енергія необхідна в процесі росту та розвитку рослин для поглинання поживних елементів та для нормального перебігу інших життєвих процесів.

На сьогоднішній день фосфор зустрічається майже у всіх комплексних добривах, а саме:  амофос, нітроамофос, діамофос, діамонійфосфат, суперфосфат і т.д.

Також він входить до складу нуклеїнових кислот фосфоліпідів, що регулюють проникність клітинних мембран, а також до складу інших структурних та запасних речовин клітини.

Недолік фосфору викликає:

  • порушення обміну енергії та речовин у рослин;
  • пригнічує зростання та розвиток;
  • утворення репродуктивних органів;
  • гальмує дозрівання;
  • призводить до зниження врожаю.

Найбільшу потребу у фосфорі рослини відчувають на ранніх етапах свого розвитку, під час формування кореневої системи, а також у фазі цвітіння та утворення плодів. Критичною щодо фосфорного харчування всім культур є фаза сходів, коли відносно слабка коренева система здатна поглинати фосфорні сполуки лише з обмеженої території. Нестача елемента викликає надалі патологічні зміни у ростових і репродуктивних процесах рослин.

Можна зробити висновок, що своєчасне підживлення рослин фосфором – це запорука майбутнього врожаю.